show on map decrease map full screen > <
extend the map >

Pannonica Folk Festival w Barcicach n/ Popradem

Punkt na szlaku: Carpathian Party

Pannonica Folk Festival – jest kulturalną wizytówką Sądecczyzny i apoteozą różnorodności, wielokulturowości i bogactwa muzycznego Polski i całej Nowej Europy.
Odbywa się w urokliwej dolinie Popradu, na historycznym szlaku wędrówek ludów i kultur z obszaru Pannonii* na północ Europy.
read more

* „Pannonia” – nazwa dawnej prowincji rzymskiej, obejmującej tereny dzisiejszych Węgier, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Słowacji. W botanice „element pannoński” oznacza rośliny typowe dla stepów czarnomorskich oraz puszty węgierskiej, a w Polsce spotykane tylko w specyficznych siedliskach, głównie w murawach kserotermicznych na stromych stokach dolin wielkich rzek, na glebach zasobnych w wapń. (żródło:

Comments
Login required. Sign in or register now!